kinderopvang

Peuterspeelzaal

De peutergroep  bevindt zich in het schoolgebouw. De peutergroep valt onder Hoera Kindercentra. Nieuweschool werkt zo optimaal mogelijk samen omdat veel kleuters doorstromen naar Nieuweschool.

 

Buitenschoolse opvang

De buitenschoolse opvang valt, evenals als de peuterspeelzaal, ook onder Hoera Kindercentra. Deze BSO biedt voor- en naschoolse opvang aan voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Ook tijdens vakanties en/ of roostervrije dagen van Nieuweschool kunt u hier terecht voor de opvang van uw kind(eren). 

Voor meer informatie kunt u een kijkje nemen op www.hoerakindercentra.nl

 

PADXPRESS

PADXPRESS organiseert allerlei leuke naschoolse activiteiten voor kinderen. Meer informatie over welke activiteiten en voor wie wanneer worden georganiseerd vindt u op www.padxpress.nl