visie

Nieuweschool

In augustus 2014 hadden we het voorrecht om Nieuweschool te realiseren na een fusie tussen de basisscholen Panningen-Zuid en De Regenboog. Deze omstandigheid gaf ons de kans (sneller) nieuwe keuzes te maken…keuzes waardoor de school in hedendaags jasje past. Want dat een school voor de 21e eeuw niet meer hetzelfde moest zijn als een school van de 20e eeuw was voor ons duidelijk. Leren in de 20e eeuw ging veel meer over het krijgen van antwoorden…tegenwoordig gaat het leren veel meer over het stellen van vragen.

De afgelopen decennia hebben veranderingen zich steeds sneller opgevolgd en de toekomstige veranderingen zullen alleen maar groter worden dan dat we tot nu toe gewend waren. Daardoor is het heel moeilijk om te voorspellen hoe een school er over 5 (laat staan 10 jaar) uit moet zien. Dit betekent dat we voortdurend bewust moeten zijn van zogenaamde “zekere onzekerheden” in plaats uit te gaan van onzekere zekerheden. Door rekening te houden met het onverwachte/ nieuwe ontwikkelingen kunnen we beter invulling geven aan eigentijds onderwijs.

Naast een “basispakket” kennis zijn het ontwikkelen van vaardigheden bij de leerlingen en het ontdekken van (leerling)talenten belangrijke opdrachten waarop het team van Nieuweschool zich wil richten. Een zoektocht naar vernieuwing en verbetering zonder de goede waarden van het traditionele onderwijs overboord te zetten. Die zoektocht wil het team van Nieuweschool samen met ouders, leerlingen en andere betrokken partijen ondernemen….een zoektocht die nooit stopt.

Ondanks dat het gebouw niet nieuw is, kan men merken dat er destijds goed is nagedacht over het ontwerp en de bruikbaarheid ervan in de toekomst. Doordat het schoolgebouw zich kenmerkt door transparantie zullen leerlingen ander sociaal gedrag vertonen dan wanneer het een traditioneel (20e eeuw) schoolgebouw zou zijn geweest. Doordat de grenzen tussen klas en gang gedeeltelijk vervagen en er veel meer leerplekken buiten het klaslokaal zijn ingericht ontstaat er een meer dynamische manier van werken wat een nieuw soort “wij-gevoel” creëert en wat meer van leerlingen en schoolteam vraagt en tevens meer mogelijheden biedt als het gaat om samenwerken en verantwoordelijkheid.

Meer informatie over het onderwijs van Nieuweschool is te vinden in onze missie en visie (klik hier) die is opgesteld vanuit de optelsom;

Plezier + Ontwikkeling = Resultaat

Een sfeerimpressie over Nieuweschool kunt vinden door op de volgende link te klikken 

https://www.youtube.com/watch?v=0Geyy_E2bG0

Daarnaast zijn nieuwsgierige (toekomstige) ouders/ verzorgers altijd welkom om (onverwacht) een bezoek aan Nieuweschool te brengen en kennis te maken met de sfeer op school. De koffie staat klaar (of wordt gemaakt)!

Tot slot vindt u  hier nog een tweetal documenten die het ook zeker waard zijn om te bekijken en uw informatie aangaande Nieuweschool meer compleet maken.

1. Nieuweschool ontwikkeling identiteit huisstijl

2. Nieuweschool huisstijlhandboek

Team Nieuweschool